Psykiatrien behandler flere

Det viser en ny rapport fra SINTEF Helse. Rundt 30 000 pasienter er inkludert i undersøkelsen, som har tatt for seg alle former for poliklinisk behandling fra spesialisthelsetjenesten, inkludert tradisjonelle poliklinikker ved DPS, dagbehandling, ambulant behandling og behandling gitt av privatpraktiserende psykologer og psykiatere.

6 av 10 må vente
Studien viser at pasientene som ble behandlet i poliklinikk i 2004 hadde en gjennomsnittsalder på 38,5 år. Hele 79 % var mellom 18 og 50 år. 61 % var kvinner og 39 % var menn, skriver Sosial- og helsedirektoratet. 65 % av pasientene måtte vente på behandlingen, og gjennomsnittlig ventetid var drøyt to måneder.

Sykdomsbildet og diagnosefordelingen har ikke endret seg siden 2000.

Individuell plan
Av de registrerte pasientene mottok 90,3 % tradisjonell poliklinisk behandling, 8 % var dagpasienter, mens 5,4 % mottok ambulant behandling. Drøyt 18 % av pasientene hadde en individuell plan.

I hovedsak dreide dette seg om pasienter med diagnosene schizofreni, paranoid lidelse og stemnings-/affektive lidelser, og som fikk behandling av tverrfaglige team.

Store variasjoner
– Til tross for rusreformen var det overraskende få pasienter som behandles poliklinisk for rusmisbruk. Undersøkelsen viser også at det er store variasjoner i tilgjengeligheten av tilbudet, skriver SINTEF i rapporten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media