Nytt om navn

Artikkel

Spångberg-prisen til Vanky

Fire av de åtte prisvinnerne var til stede på Legeforeningens landsstyremøte for å ta imot priser og stipender. Fra venstre: Svend Aakhus, Nils-Jørgen Mørk, Eszter Vanky og Bård Mannsåker. Foto Eline Feiring

Eszter Vanky (f. 1961), spesialist i gynekologi og overlege ved Gynekologisk avdeling, St. Olavs Hospital, er tildelt Marie Spångberg-prisen.

Vanky får prisen for artikkelen Metformin reduces pregnancy complications without affecting androgen levels in pregnant polycystic ovary syndrome women: results of a randomized study, som ble publisert i tidsskriftet Human Reproduction i august 2004. I studien påvises det at metforminbehandling av kvinner med polycystisk ovariesyndrom reduserer forekomst av svangerskapskomplikasjoner.

Marie Spångberg var Norges første kvinnelige lege, og prisen med hennes navn ble opprettet av Den norske lægeforening i 1993 med det formål å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats. Tildelingen av årets pris, som er på 30 000 kroner, fant sted under åpningen av Legeforeningens landsstyremøte i Bergen 25. mai.

Pris til unge medisinere

Tre unge forskere, Bård Mannsåker (f. 1978), Torkel Vikan (f. 1978) og Jonas Holme (f. 1970) har mottatt Legeforeningens pris for forebyggende medisin 2005. De tre får prisen for artikkelen Luftforurensing og kardiovaskulær sykdom i Trondheim, som ble publisert i Tidsskriftet nr. 10/2004. Forfatterne konkluderer her med at relativt høye nivåer av NO og NO₂ gir flere akuttinnleggelser for kardiovaskulær sykdom. Dette antyder en årsakssammenheng mellom kardiovaskulær sykdom og dieseleksos, som er hovedkilden til NO og NO₂.

Juryen uttaler at de hadde flere gode kandidater, men at denne artikkelen oppfyller kriteriene om å fortelle noe nytt, om primærforebygging av sykdom og at den angår mange.

Prisen er på 30 000 kroner og ble delt ut under åpningen av Legeforeningens landsstyremøte i Bergen.

Pris for eksemplarisk samarbeid

Overlegene Per Helsing (f. 1958) og Nils-Jørgen Mørk (f. 1950) er tildelt Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2005 for prosjektet Behandling av barn med fødselsmerke. Dette er en oppfølgingsstudie av 45 barn med nevus flammeus, eller såkalt portvinsflekk, i ansiktet. Barn med øyelokksaffeksjon har økt risiko for utvikling av glaukom og varig synssvekkelse, og prisvinnerne har satt i system en tverrfaglig oppfølging som innebærer mindre belastning for barna.

Ved Hudavdelingen ved Rikshospitalet, hvor Helsing og Mørk arbeider, får de aktuelle pasientene øyeundersøkelse under narkose, i samme seanse som laserbehandlingen av ansiktet gjennomføres.

– Kontrollopplegget er et eksempel på kvalitetsorganisering. Et tverrfaglig samarbeid der både øyeundersøkelse og laserbehandling gis i samme narkose, er eksemplarisk. Dette bør gi større sjanse for gjennomføring, færre oppmøter og narkoser for pasientene samt at det er kostnadseffektivt for samfunnet, skriver juryen.

Reisestipend til indremedisinere

Hvert år deles det ut to studie- og reisestipender til yngre norske indremedisinere fra Caroline Musæus Aarsvolds fond. Fondet ble opprettet etter en gave fra overlege Carl Musæus Aarsvold, og i år er hvert stipend på 115 000 kroner. Kristian Løvås (f. 1968) ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, og Svend Aakhus (f. 1958) ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, kunne motta hvert sitt stipend under åpningen av Legeforeningens landsstyremøte i Bergen.

Løvås skal bruke pengene til et studieopphold ved Addenbrooke’s hospital ved University of Cambridge i Storbritannia. Aakhus har planer om et kombinert studie- og forskningsopphold ved et sykehus i USA eller Australia.

Ny pris på Nobel-nivå

Den norskamerikanske forretningsmannen Fred Kavli er grunnleggeren av Kavli Foundation, som fra 2008 skal dele ut tre priser for fremragende forskning innen nevroforskning, astrofysikk og nanovitenskap. Forskningsprisene blir på hele 1 million dollar, eller rundt 6,5 millioner kroner, noe som fører prisene opp på nobelprisnivå, skriver Uniforum.

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet undertegnet 3. mai en samarbeidsavtale med Kavli Foundation og Det Norske Videnskaps-Akademi om utdeling av forskningsprisene, som får navnet Kavli-prisen. De vil første gang bli delt ut i Oslo i september 2008.

Clemet mener det er positivt at prisene deles ut fra Norge, fordi det vil bidra til faglige kontakter og økt samarbeid med de aller sterkeste forskningsmiljøene i verden.

Anbefalte artikler