Ny boostervaksine mot kikhoste

Myndighetene har øremerket penger til en ny vaksine mot kikhoste, og fra nyttår vil dermed alle 2. klassinger få tilbud om en kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus og polio (DTP-IPV). Vaksinen gir også god immunrespons med beskyttende antistoffer mot kikhoste. Dagens poliovaksine som gis i samme alder vil falle bort.

Nytt vaksinasjonsprogram

Ifølge Folkehelseinstituttets ferskeste MSIS-rapport vil utsendelse av den nye vaksinen til landets kommuner starte 1. januar 2006. Alle som er født etter 1997 vil følge det nye vaksinasjonsprogrammet, mens barn født i 1997 eller før skal følge det gamle vaksinasjonsprogrammet. I stedet for dagens poliovaksine ved 6-8 års alder, vil elevene få enten DT- og poliovaksine eller en ny dose DTP-IPV når de kommer i 10. klasse.

Rekordår i fjor

Det meldes stadig tilfeller av kikhoste rundt om i landet, og ifølge overlege Øistein Løvoll ved Folkehelseinstituttet var 2004 et rekordår så langt.

– I fjor var det en betydelig økning i antall kikhostetilfeller, med totalt 7 700 smittede i alle aldersgrupper. Til sammenlikning var det tilsvarende tallet i 2003 på 2 876 tilfeller. I år ser det foreløpig ut til å gå noen ned igjen, sier Løvoll til Tidsskriftet.

For de minste

Spedbarn vaksineres mot kikhoste ved 3-, 5- og 12-månederskontrollen. Dersom det er mye kikhoste i nærmiljøet kan man fremskynde vaksinasjonen til tidligst ved 6 ukers alder.

– Da vinner man i alle fall noen ukers beskyttelse, sier Løvoll.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media