NTNU har fått ny rektor

Digernes (f. 1947) er professor i marin prosjektering, og arbeider i dag som dekanus ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), skriver Universitetsavisa.

Godt kjent

Professoren har vært ved NTNU siden han studerte der selv. Etter avsluttet studie i 1972 tok han doktorgraden ved Institutt for databehandling. I 1982 ble han professor II, og siden 1998 har han vært professor i marin prosjektering. Han har også vært senior logistikkingeniør ved European Space Agency (ESA).

Flere doktorgrader

Torbjørn Digernes sier at han ønsker en økt satsing på forskning, særlig innen realfag og teknologi.– De andre nordiske landene har økt antall doktorander innen realfag med 60-70 % i perioden 1990-2003. I Norge er økningen bare halvparten av dette. Skal forskningsmeldingen ha troverdighet må produksjonene av doktorgradskandidater økes kraftig, sier den påtroppende rektoren.

Nobelpris

Han har også stor tro på den medisinske forskningen ved NTNU. På spørsmål om når, og innen hvilket fagområde universitetet får sin første nobelprisvinner, peker Digernes på medisinen.

– Med fare for å gjøre mange andre sterke fagmiljøer urett, vil jeg peke på medisin/medisinsk teknologi og The biology of memory, som er et av sentrene for fremragende forskning. Her kan det komme forskning med slikt potensial, sier NTNUs nye rektor til Universitetsavisa.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media