NPE trenger spesialister

Statskonsult evaluerte ordningen med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på oppdrag fra Helsedepartementet. Konklusjonen var at NPE manglet kvalifiserte leger som kunne gi vurderinger i saker, og dermed effektivisere saksbehandlingen. Ellers var det få svakheter ved NPE, ifølge rapporten.

Frierbrev

Tabell
Rolf Gunnar Jørstad i NPE etterlyser flere spesialister.
Foto Olav Dahl

NPE ønsker å redusere saksbehandlingstiden, og har nå tatt tak i saken. I disse dager vil 11 000 spesialister i hele landet motta et brev hvor de oppfordres til å påta seg oppdrag som ekstern sakkyndig. Det vil si å bidra med gode medisinskfaglige vurderinger i erstatningssaker.

- Det viser seg nå stadig vanskeligere å innhente uttalelser fra egnede spesialister. Vi anser det som et problem at saksbehandlingstiden står i fare for å øke fordi vi må bruke svært mye tid på å få tak i spesialister som er villige til å påta seg sakkyndige oppdrag, sier assisterende direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

Bestemte oppgaver

Jørstad sier han har full forståelse for at legene har mange oppgaver som må prioriteres, men håper likevel at flere kan påta seg oppdrag. Som sakkyndig får man bestemte spørsmålsstillinger som NPE ønsker besvart, i tillegg til de relevante medisinske dokumentene for den aktuelle saken. Legen avgir en spesialisterklæring, og deretter er det opp til NPE å vurdere erstatningsspørsmålet.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media