Lett tilgjengelig russtatistikk

Det er Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) som lanserer den nye statistikkdatabasen RusStat på Internett.

I databasen ligger statistikk om alkohol, narkotika og behandling som oppdateres jevnlig med ferske tall og tabeller. Statistikken går i hovedsak 20–25 år tilbake i tid. Til tabellene hører det med en forklarende tekst, og brukerne kan søke etter og bearbeide data.

– Vi håper databasen vil være et nyttig hjelpemiddel for alle som arbeider med temaer knyttet til rusmiddelfeltet, skriver SIRUS.

De tilgjengelige tallene viser blant annet at i 2003 døde 94 personer døde av alkoholisk cirrhose i lever. Samme år døde 61 personer av alkoholforgiftning; dette er nesten tre ganger flere enn året før.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media