Krever erstatning etter Vioxx-bruk

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplever en økning i antall pasienter som krever erstatning etter både behandlingssvikt og legemiddelskader.

Hittil i år har NPE mottatt til sammen 136 erstatningskrav knyttet til legemiddelskader, mot 29 i samme periode i fjor. Hele 103 av erstatningskravet knyttes til bruk av Vioxx. Legemiddelet ble trukket fra markedet i september 2004.

Ikke uventet
– Dette er ikke uventet, ettersom Vioxx-saken fikk stor oppmerksomhet i media, og Statens legemiddelverk mente at så mange som 1 000 nordmenn kunne være påført skader etter bruk av legemiddelet, uttaler direktør i NPE, Erling B. Breivik, i en pressemelding.

Behandlingssvikt
Også tallet på erstatningskrav knyttet til behandlingssvikt har økt. Hittil i år har NPE mottatt 1 700 nye saker, en økning på 22 % sammenliknet med samme periode i fjor. 225 millioner kroner er utbetalt i erstatninger, også det en økning på 20 % i forhold til i fjor.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media