Kraftig nedgang i HIV-dødelighet

Det viser en studie som overlege og spesialist i infeksjonssykdommer Vidar Ormaasen har utført blant 1 200 pasienter ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål universitetssykehus i 2000–2004. Her behandles rundt 60 % av alle landets HIV-smittede.

Kombinasjonsbehandling ble introdusert i Norge i 1996, og siden da har dødeligheten blant HIV-smittede gått betydelig ned, ifølge Ormaasens doktoravhandling Studies on mortality, morbidity and predictors of clinical outcome in HIV infected individuals in Oslo.

Fortsatt høy dødelighet
Det er imidlertid fremdeles en del uløste problemer i behandlingen av HIV-infeksjon. For til tross for en nedgang i dødeligheten, er det fremdeles fire ganger høyere dødelighet i denne pasientgruppen sammenliknet med befolkningen ellers.

– Dette er noe høyere enn blant andre kroniske sykdommer, som for eksempel diabetes. Men tatt i betraktning at dødeligheten blant HIV-smittede var 22 ganger høyere enn normalbefolkningen før introduksjonen av kombinasjonsbehandling, er vi tross alt på riktig vei, sier Ormaasen til Tidsskriftet.

Bør behandles som før
Ett av målene med studien var å finne det beste tidspunktet for oppstart av behandlingen. Ormaasen konkluderer med at man bør fortsette nåværende praksis og starte behandling når CD4-cellene faller under 0,2·10^9/l.

CD4-celler
Studien viser at nivået av CD4-celler var den klart viktigste faktoren når det gjelder utvikling av HIV-relatert sykdom, mens mengden av HIV-virus i blodet ikke er på langt nær så viktig. Alder, kjønn og etnisk tilhørighet påvirker ikke behandlingsresultatene. Det ser også ut til at jo større grad av resistens hos viruset, jo større er risikoen for HIV-relatert sykdom, til tross for kombinasjonsbehandling.

Vidar Ormaasen disputerte 10. juni. Avhandlingen utgår fra Det medisinske fakultetet, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, ved Universitetet i Oslo.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media