Kineserne skryter av Sunnaas

Det sa direktøren ved China Rehabilitation and Research Center (CRRC), Li Jianjun, under miljøvernminister Knut Arild Hareides besøk i Kina. Hareide er koordinerende minister for regjeringens handlingsplan for universell utforming og er i Kina blant annet for å stimulere til videre samarbeid.

– Gjennom handlingsplanen, som 15 departementer står bak, har regjeringen gjort en storsatsning som jeg også ønsker å gjøre kjent internasjonalt, sier Hareide. Han har møtt representanter fra CRRC og kvinneorganisasjonen All China Women–s Federation.

– Fortjent skryt
Johan Kvalvik Stanghelle, som er forskningsleder og professor II ved Sunnaas sykehus, er med i følget i Kina. Han forteller at også visepresident Kai Cheng i China Disabled Persons– Federation skrøt av sykehuset i Norge. Cheng sa at det 15 år lange samarbeidet med Norge generelt og Sunnaas spesielt har hatt stor påvirkning på Kinas arbeid med rehabilitering av funksjonshemmede.

Sunnaas har samarbeidet med rehabiliteringssenteret i Beijing siden 1991, da det ble undertegnet en samarbeidsavtale i regi av Norad.

– Vi har hatt et kompetanseutvekslingsprogram med Kina, hvor fagfolk fra begge land har besøkt hverandre med det mål å bygge opp best mulig tjenester. I 1991 var senteret i Beijing dårlig utbygget, så det er nok riktig at vi har bidratt en god del. Men det er selvfølgelig hyggelig å få så positiv omtale, sier Stanghelle til Tidsskriftet.

Samarbeidet med Kina fortsetter, og det norske fagmiljøet har blant annet lovet å hjelpe til i oppbyggingen av et tilsvarende rehabiliteringssenter i Lhasa i Tibet.

Store utfordringer
Miljøvernminister Knut Arild Hareide mener både Kina og Norge står overfor store utfordringer når det gjelder å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede i samfunnet. Målet er å tilpasse samfunnet for alle.

– Gjennom å utveksle ideer og utviklingsprogrammer med Kina håper jeg å styrke våre muligheter til å nå disse målene. For å tilpasse samfunnet for alle, må vi samarbeide på tvers av departementer og landegrenser, sa Hareide.

Glad for innsatsen
Johan Kvalvik Stanghelle er svært positiv til arbeidet som gjøres, og liker at også andre departementer engasjerer seg i rehabilitering og tilrettelegging for funksjonshemmede.

– Vi ser at pasienter som skrives ut fra Sunnaas ofte faller mellom to stoler. Kanskje kan denne handlingsplanen bidra til at situasjonen bedres noe, sier Stanghelle.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media