Hundreårsmarkering ved Rikshospitalet

Mye har skjedd siden Rikshospitalet ble opprettet i 1826, og mange endringer er gjort etter hvert som både medisinen har utviklet seg, og samfunnets syn på sykdom, liv og helse er endret. Senest i år har det skjedd en stor forandring, ved at Rikshospitalet og Radiumhospitalet er slått sammen til ett sykehus.

Rigets hospital

I anledning hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen med Sverige har det nye Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF ønsket å bidra til å utvide perspektivet på Norge. Bidraget er en stor bildeutstilling i Rikshospitalets lokaler, hvor temaet er utviklingen fra Rigets hospital i 1905 til Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF i 2005. Utstillingen, som har fått navnet Historier om helse – 100 år etter unionsoppløsningen, åpner onsdag 22. juni på Artotekveggen på Rikshospitalet. Den vil være tilgjengelig i noen måneder fremover.

Tematisk inndelt

Utstillingen består av 18 displayer med ett eller flere bilder, og en liten tekst som forteller hvert bildes historie. Tematisk er utstillingen delt i tre deler, hvor første del fokuserer på Rigets hospital rundt 1905. Utstillingens andre del forteller om historiske hendelser, mennesker og hverdagsliv innen helse, sett i et hundreårsperspektiv. Tredje del har fokus på sammenslåingen og de nye mulighetene dette gir.

– I denne siste delen har vi fremmet en del temaer vi tror er viktige for fremtiden, blant annet nyretransplantasjon, det nye PET-senteret, CSAM-prosjektet, hva vi ønsker med fusjonen, og litt om arkitekturen og kunsten her ved sykehuset. Vi har jo fått mye oppmerksomhet internasjonalt for den flotte arkitekturen, sier seksjonsleder for informasjon, Birgitte Bye, til Tidsskriftet.

Nonner og folkehelse

I etterkant av åpning av bildeutstillingen arrangerer stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Det norske medicinske Selskab et medisinhistorisk seminar, hvor blant annet folkehelsearbeidet gjennom hundre år, og nonner som sykehusledere, er tema.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media