Henvisningsprosjektet blir permanent

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet er kommet til enighet om revidert nasjonalbudsjett, noe som blant annet innebærer at det såkalte Henvisningsprosjektet blir landsdekkende og permanent.

Vellykket prøveprosjekt

I prøveprosjektet, som første gang ble vedtatt av Stortinget i 1999, har kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi hatt mulighet til å sykmelde pasienter for inntil åtte uker. I tillegg fjernet man kravet om henvisning fra lege for å få trygderefusjon. Forsøksordningen foregikk over to år i tre fylker, med tre kontrollfylker, og en evaluering SINTEF Unimed gjorde i 2003 viste blant annet en liten nedgang i sykefraværet og svært fornøyde brukere.

- En gledens dag

Ifølge budsjettavtalen skal Henvisningsprosjektet nå utvides til å gjelde i hele landet. Regjeringen foreslo først at pasienten måtte gå via legen for å få trygderefusjon, men måtte gå tilbake på dette i avtalen med Fremskrittspartiet. Ordningen skal tre i kraft så raskt som praktisk mulig.

- En gledens dag for alle pasienter med muskel og skjelettlidelser. Dette viser at det nytter å fremføre en god begrunnelse overfor politikerne, sier Peter Chr. Lehne, leder i Faggruppen for manuellterapi.

Legeforeningen kritisk

Legeforeningen ser det ikke som problematisk i seg selv at pasientene ikke trenger henvisning fra lege for å få trygderefusjon, men er svært skeptisk til at andre enn fastlegen skal kunne henvise til spesialist.

- Det jeg undres over er at man ønsker å legge til rette for at pasienten skal behandles hos kiropraktor og manuellterapeut, bli henvist til spesialist og utredet der, uten at fastlegen er involvert, sier president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke, til Tidsskriftet.

Mister oversikten

Han påpeker at noe av hensikten med hele fastlegeordningen er at fastlegen skal ha en helhetlig og koordinerende funksjon for pasienten.

- Muligheten til å ivareta en slik funksjon vil svekkes dersom stadig flere grupper av annet helsepersonell, som tannleger, optikere og psykologer, kan behandle og henvise uten at fastlegen er involvert. Dette er først og fremst vesentlig for pasientene, sier Bakke.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media