Forsker mer på mennesker

Statistikk fra Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK) viser at det i 2004 ble vurdert 1 248 prosjekter, flere enn noen gang. Bare fem av disse prosjektene ble frarådet, skriver Tromsøflaket.

Dialog underveis
Årsaken er at når komiteen vurderer å fraråde et prosjekt, inviteres prosjektlederen til dialog. Dermed er prosjektene bearbeidet noe før de behandles for andre gang. I de fleste tilfeller blir de tilrådd. I motsatt fall skal det gis en begrunnelse.

– Komiteen har for eksempel frarådd prosjekter fordi resultatene allerede var godt dokumentert. Det er uetisk å belaste forsøkspersoner med noe som ikke vil gi ny kunnskap, sier Ingunn Ytrehus i REK Nord-Norge til Tromsøflaket.

Syke voksne
REK gir råd og veiledning i forskningsetiske spørsmål, og skal forelegges alle biomedisinske forskningsprosjekter hvor det inngår forsøk på mennesker, og som ikke er en del av vanlig behandling.

Av de drøyt 1 200 prosjektene i fjor, var 66 % klinisk anvendt forskning, mens 16 % var legemiddelutprøving. Syke (71 %) voksne (81 %) er den gruppen det forskes mest på, mens 17 % er barn.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media