Flere driftsavtaler og legeårsverk

Antall driftsavtaler økte fra 1 083 i 2003 til 1 096 i 2004. Økningen var størst innen spesialiteten øyesykdommer, fra 185 til 195 driftsavtaler. Revmatologi og indremedisin er blant spesialitetene med en liten nedgang. For kliniske psykologer økte tallet på avtaler fra 570 til 576, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Antall avtalte årsverk for privatpraktiserende legespesialister økte fra 722,3 til 740 fra 2003 til 2004. Årsverkene øker i de fleste av landets regioner, med unntak av Helse Øst der det holder seg nokså stabilt.

Leger i helseforetak

Det har også vært en økning på 500 legeårsverk i spesialisthelsetjenesten i perioden. Av dette er 330 årsverk i somatiske sykehus og 74 i psykisk helsevern.

Kostnadene til spesialisthelsetjenesten var på rundt 66 milliarder kroner i 2004. Det tilsvarer 14 300 kroner per innbygger, 900 kroner mer enn året før. Av disse utgiftene gikk drøyt 48 milliarder kroner til somatisk spesialisthelsetjeneste, mens 11,5 milliarder gikk til psykisk helsevern. En halv milliard gikk til administrasjon i de regionale helseforetakene. Kostnadene til til psykisk helsevern for barn og unge har gått noe ned, fra 1 856 i 2003 til 1 851 i 2003.

Konsultasjoner i psykiatrien

Ifølge SSB ble det gjennomført over 7 % flere refusjonsberettigede konsultasjoner i psykisk helsevern i 2004 sammenliknet med året før, eller drøyt 1 million konsultasjoner. Legeårsverk innen psykisk helsevern økte fra 1 292 til 1 366. Tallet på døgnplasser innen psykisk helsevern for barn og unge holder seg stabil, mens nedgangen i døgnplasser for voksne fortsetter.

Les mer:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media