Færre svangerskapskontroller

De nye faglige retningslinjene for svangerskapsomsorgen, som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, bygger på anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO). WHOs retningslinjer sier minimum fire konsultasjoner, mens det i Norge altså blir minimum åtte.

Heller informasjon

Den gravide skal i tillegg til de rutinemessige undersøkelsene få målrettet informasjon, råd og veiledning, og sikres en forutsigbar, forsvarlig og effektiv svangerskapsomsorg ut fra egne forutsetninger og behov, ifølge assisterende direktør i Sosial- og helsedirektoratet, Bjørn Guldvog. Dette mener direktoratet skal bidra til å redusere sosiale ulikheter, ved at også utsatte grupper får tilgang til informasjon.

Tabell
Friske gravide skal få mer informasjon og mindre helsekontroll, ifølge nye retningslinjer. Illustrasjonsfoto

– For at omsorgen skal være fullt faglig forsvarlig og samtidig demedikalisert, legges det ikke opp til flere somatiske undersøkelser enn nødvendig. Vi ser frem til at leger, jordmødre og andre som er direkte knyttet til svangerskapsomsorgen iverksetter disse retningslinjene i praksis, sier Guldvog.

Gynekologforeningen positiv

Norsk gynekologisk forening er positiv til de nye retningslinjene.

– Studier viser at friske, normale kvinner ikke trenger så mange som 12 kontroller, sier professor Kjell Åsmund Salvesen, som er leder i foreningen og seksjonsoverlege ved fødeavdelingen, St. Olavs hospital.
Han mener det er bedre å ha færre kontroller, og bruke mer av tiden på samtale og informasjon om hva som kan og skal skje.

Veldokumentert

– Noen av de viktigste forskjellene, i tillegg til færre kontroller, er at vi ikke lenger skal lytte på fosterlyden ved hver kontroll, men heller spørre om den gravide kjenner liv. Vi skal heller ikke måle blodprosent hver gang, eller vurdere fosterets leie før ved de siste kontrollene, sier Salvesen til Tidsskriftet.

Han understreker at retningslinjene bygger på veldokumentert forskning og kunnskap, og at gravide som er urolige har full mulighet til å be om flere kontroller.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media