Du har meldeplikt om sykehusinfeksjoner

I oktober i fjor sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag til nye forskrifter om forebygging av sykehusinfeksjoner ut på høring. Rett før helgen ble forskriften fastsatt, noe som blant annet etablerer Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten.

Registeret, som skal drives av Folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet, skal kunne gi svar på forekomsten av infeksjoner, hvor utbrudd oppstår og gi grunnlag for evaluering av smitteverntiltak.

Pasienter registreres
Registeret skal blant annet inneholde helseopplysninger om anonymiserte pasienter som følges opp under og etter opphold ved et sykehus eller en dagkirurgisk klinikk. I første omgang vil det være periodiske overvåkninger hvor virksomhetene overvåker infeksjoner i visse pasientgrupper i visse perioder.

Helsepersonell har plikt til å melde fra om infeksjoner til registeret. Det skal utarbeides en egen veileder for smittevernarbeid ved aldershjem og tjenester utenfor institusjon.

Legeforeningen positiv
Hvert år rammes 45 000 nordmenn av sykehusinfeksjoner, ofte på grunn av smitte fra omgivelsene. Legeforeningen har vært positiv til både forskriften og opprettelsen av et overvåkningssystem.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2005.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media