Bedre arbeidsmiljø og helse for ansatte i serveringsbransjen

Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Foto Lisbet T. Kongsvik

Sosial- og helsedirektoratet la i dag frem rapporten "Ett år med røykfrie serveringssteder - hvordan har det gått?", som oppsummerer erfaringene så langt. Rapporten bygger på rapporteringer fra tilsynsmyndighetene og tre ulike uavhengige undersøkelser.

Forebygging viktig

- Sett i forhold til støyen som var i forkant av denne innføringen er det utrolig at det har vært så vellykket, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

- Det er svært bra at de ansattes helse ivaretas; det sparer liv. Det er også gledelig at et klart flertall av befolkningen mener røykfrie serveringsteder er et positivt tiltak, sier han.

Godt mottatt

Det viser seg at publikum respekterer røykeforbudet i stor grad. Det viser seg også at det ikke er grunnlag for å si at det har vært omsetningssvikt i serveringsbransjen på grunn av røykeloven.

Blant de sentrale funnene finner man blant annet at:

  • Loven følges i svært stor grad
  • Tilsynsmyndighetene og de ansatte opplever svært få problemer
  • Stadig flere støtter loven
  • Gjestene oppgir at luftkvaliteten er bedret
  • Bryggeriene registrerer en svak nedgang i salg av øl
  • Det er små endringer i omsetningsindeks for serveringssteder før/etter
  • Det har vært en klar bedring av luftkvaliteten på arbeidsplassene
  • Langt færre ansatte oppgir nå at de har luftveisplager
  • Færre ansatte oppgir at de har generelle helseplager
  • 1 av 10 ansatte har sluttet å røyke
Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media