Store forventninger til legen

Det viser en nederlandsk metaanalyse publisert i tidsskriftet Spine. Ryggsmerter er en av de vanligste helseplagene som pasienter oppsøker lege og annet helsepersonell for, og mange retningslinjer er publisert for å veilede helsepersonell i hvordan ryggsmertene skal behandles. Blant annet ble det utgitt nye europeiske retningslinjer tidligere i år. De nederlandske forfatterne har gått gjennom 12 kvalitative og åtte kvantitative studier fra ulike land, og identifisert hva pasientene legger vekt på når de oppsøker lege, kiropraktor, fysioterapeut eller osteopat for vond rygg.

Diagnose og behandling

Tabell
Ryggpasienter har et stort behov for at legen lytter, tar dem på alvor og gir en klar diagnose. Illustrasjonsfoto

De konkluderer med at pasientene ønsker en klar diagnose for årsaken til smertene, informasjon og instruksjoner, smertestillende medikamenter og en grundig undersøkelse.
Pasienten ønsker deretter ytterligere diagnostiske tester, annen behandling eller henvisning til spesialist, og dessuten sykmelding. I likhet med andre pasientgrupper ønsker ryggpasientene at behandleren lytter, har forståelse og respekt, og inkluderer dem i de ulike avgjørelsene.

Mange misfornøyde

Det er viktig for mange å ha en bekreftelse fra behandleren om at smerten er reell, slik at de kan dokumentere dette for omverdenen. Mange er misfornøyde med at de ikke får en skikkelig diagnose, at de får en ufullstendig diagnose eller at de får forskjellige diagnoser fra gang til gang. De anklager behandleren for ikke å gi en skikkelig forklaring på smerten, noe som gjør at den ikke føles legitim. Dermed føler pasienten utilstrekkelighet og skam. Flere av studiene viser at pasientene er misfornøyde med behandlingen de har fått.

Smertestillende

Pasienter med kroniske ryggsmerter, som hadde gått mange runder i helsevesenet, forventet ikke lenger at medikamenter skulle hjelpe dem. Pasienter som var noe tidligere i prosessen derimot, forventet smertestillende. I én studie håpet likevel kronikerne fremdeles at legen skulle finne det rette legemiddelet. Misnøye med smertestillende ble ofte nevnt.

Resultatene i de kvalitative studiene blir bekreftet av resultatene i de kvantitative studiene.

- Forståelige forventninger

Jens Ivar Brox, seksjonsoverlege ved Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, mener dette er en god studie, og sier det ikke er vanskelig å være enig i enkelte av konklusjonene.
- Det er viktig at legen lytter, viser forståelse og respekt, og inkluderer pasienten i de ulike avgjørelsene, sier Brox til Tidsskriftet.

Han mener det er viktig å fortelle pasienten hva man leter etter, hva man finner, og ikke minst hva som er normalt, en konklusjon, samt gode råd om hva pasienten kan gjøre.
- Store undersøkelser har vist at slike råd kan være omtrent like gode som en hvilken som helst annen behandling ved vanlige ryggsmerter, sier Brox.

- Sykmelder for mange

Han forstår pasientenes ønske om bekreftelse på at smerten er reell, men mener sykmelding kan være et eksempel på uheldig bekreftelse. Brox mener pasienten i de fleste tilfeller sykmeldes for lenge, men at det er vanskelig å avvise noe som er så godt forankret i vår moderne sykdomskultur. Han har forståelse for pasientens behov for en rask og skikkelig diagnose, noe som er viktig dersom en alvorlig tilstand ligger bak.

- Men også ved vanlige ryggsmerter trenger pasienten en enkelt forklaring. Forventningen til at en bildediagnostisk undersøkelse kan gi riktig diagnose er imidlertid for stor. Vi rekvirerer MR altfor ofte, og kaller ofte normale aldersbetingede forandringer for sykdom. Noen pasienter med kroniske ryggsmerter har også urealistisk store forventninger til operasjon. Her bør vi som leger være nøkterne og kun tilby dette dersom vi er villige til å følge opp ved en eventuell mislykket operasjon, sier Jens Ivar Brox.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media