Samarbeid om behandling av sykelig overvekt

Tiltaket er et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med Ebeltoft Kurcenter i Danmark, melder Helse Midt-Norge RHF. Tilbudet skal være klart til høsten.

Stor betydning

Ovelege Bård Kulseng ved St. Olavs Hospital HF mener prosjektet vil få stor betydning for fremtidig behandling av alvorlig overvektige.
- Vi har stor tro på at dette samarbeidet vil gi oss ny kunnskap om verdien av kursenterbehandling. Spesielt er vi interessert i hvilke resultater vi kan forvente over en tidsperiode på 4-5 år, sier Kulseng.

Nasjonal strategi

Helse- og omsorgsdepartementet i Norge har gitt de fem regionale helseforetakene i oppgave å etablere et behandlingstilbud for pasienter med sykelig overvekt. Samarbeidet trer i kraft etter at det nå er utarbeidet en felles nasjonal strategi. Det regionale senteret for behandling av sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital skal bidra til å samordne behandlingstilbudet i regionen og drive faglig utvikling og forskning, skriver Helse Midt-Norge RHF.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media