Psykisk helse på timeplanen

Frem til 2008 vil alle landets skoler få tilbud om undervisningsprogrammer om temaet, og først ut er skolene i Oppland, Buskerud, Telemark og Rogaland. Psykisk helse i skolen er et samarbeidsprosjekt mellom Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet, og er en del av den statlige Opptrappingsplanen for psykisk helse. Prosjektet ble offisielt åpnet i tirsdag, på Randaberg videregående skole i Rogaland.

- Satsingen gir en felles inngangsport til lærere som trenger informasjon, kompetanse og forslag til undervisningsopplegg når emnet psykisk helse settes på dagsorden, sier Mari Trommald i Sosial- og helsedirektoratet. Hun mener skolen i langt større grad enn i dag må ta ungdommer psykiske helse på alvor.

Ifølge Sosial- og helsedirektoratet har 15-30 % av barn og ungdom større eller mindre psykiske lidelser, og rundt 10 % av disse har behov for profesjonell hjelp.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media