Produsenten avviser kosttilskuddadvarsel

For tre uker siden advarte Statens legemiddelverk mot ukritisk langtidsbruk av kosttilskuddet Empowerplus, på grunn av fare for alvorlige bivirkninger. Advarselen ble omtalt i Tidsskriftet. Ifølge Legemiddelverket kan det gi nyresvikt, kronisk overdosering av A-vitamin, og hyperkalsemi som følge av overskudd av D-vitamin. Barn med Føllings sykdom kan også ta skade av kosttilskuddet. Legemiddelverket gjorde også oppmerksom på at kosttilskuddet ikke var godkjent i opphavslandet Canada.

Opptatt av sikkerheten

Produsenten Truehope mener advarselen bygger på ukorrekt informasjon. I et brev til Legemiddelverket understreker Truehope Norge at Empowerplus er blitt brukt i ni år av til sammen over 20 000 personer, uten at det er rapportert om en eneste skade. Truehope etterlyser derfor dokumentasjon på at produktet kan gi bivirkninger.

– Truehope vil som alle andre produsenter av medisiner og kosttilskudd være opptatt av at deres produkt ikke kan gi skade. Vi har derfor innhentet opplysninger fra studier over hele verden om virkningen av hver enkelt av ingrediensene i Empowerplus, skriver produsenten i brevet.

Godkjent i Canada

De peker blant annet på at produktet inneholder ufarlig organisk germanium, ikke farlig uorganisk germanium, at mange med psykiske lidelser har hatt nytte av Empowerplus, og at produktet nå er blitt godkjent for salg i opphavslandet Canada.

Opprettholder advarsel

Statens Legemiddelverk opprettholder likevel sin advarsel, ifølge avdelingsdirektør Ivar Vollset.

– Produktet var ikke godkjent på det tidspunktet vi vurderte saken. At Canada nå har godkjent produktet påvirker ikke nødvendigvis vår avgjørelse, for der klassifiseres det som et kosttilskudd mens det i Norge klassifiseres som et legemiddel. Firmaet hadde dessuten ikke levert inn dokumentasjon, og det må vi forholde oss til, sier Vollset til Tidsskriftet.

Bivirkninger

At det ikke er rapportert om bivirkninger er heller ikke avgjørende, ifølge Vollset.

– Det er ikke så gode systemer for å rapportere bivirkninger av kosttilskudd som av legemidler, og pasienter forteller ofte ikke legen sin at de bruker kosttilskudd, sier Vollset.

Han sier de vil sjekke opp saken nærmere, men at advarselen foreløpig står.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media