Presidentvalgkampen i gang

To kandidater stiller til valg som president i Legeforeningen på årets landsstyremøte i Bergen; Torunn Janbu og Geir Ketil Røste, som er foreslått av henholdsvis Oslo legeforening og Norsk overlegeforening.

Janbu om legerollen og samhandling

Tabell
Torunn Janbu, presidentkandidat foreslått av Oslo legeforening. Foto Marianne Loraas

Torunn Janbu vier sin første kommentar i Tidsskriftet nr. 8 til den gode legerollen, som hun mener er under press.

- Som leger ønsker vi å behandle pasienter og utvikle faget gjennom forskning. Hverdagen i sykehusene oppleves av mange i dag som fjernt fra dette, skriver Janbu. Hun mener betydning av faget i styringen av sykehusene, ikke har blitt styrket til tross for løfter om dette ved innføringen av foretakstreformen.

I siste utgave av Tidsskriftet skriver hun blant annet om organisering av primærhelsetjenesten og om samhandling på tvers av tjenestenivå.

- Utviklende faglige allianser og samarbeid mellom tillitsvalgte omkring avtaler og informasjonsflyt er utfordringer for Legeforeningen som jeg vil ta tak i, lover Janbu.

Torunn Janbu er bredt presentert på Oslo legeforeningens nettsider.

Røste om tillitsvalgtrollen og finansiering

Tabell
Geir Ketil Røste, presidentkandidat foreslått av Norsk overlegeforening. Foto Marianne Loraas

I Tidsskriftet nr. 8 skriver Røste om den nye rollen tillitsvalgte har fått etter helseforetaksreformen.

- Hovedavtalen er blitt grunnpilaren i Legeforeningens organisasjon i sykehusene, sier Røste. Han beskriver hvordan tillitsvalgte lokalt på sykehus har fått mer ansvar og mener foreningen sentralt bør gjenspeile dette.

I siste nummer av Tidsskriftet skriver Røste om finansiering av helsepolitisk mål.

- Helsetjenestefinansieringen synes å dreie seg mer om finanspolitiske mål enn om helsepolitiske og faglige målsettinger, mener Røste.

Røste er også intervjuet i siste utgave av Overlegen.

Presidentkandidatenes siste kommentarer kommer i landsstyrenummeret av Tidsskriftet, som utgis 19. mai.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media