Ofte komplikasjoner ved keisersnitt

Det viser en norsk studie gjennomført ved Medisinsk fødselsregister og publisert i American Journal of Obstetrics and Gynecology. Studien, som omfatter nesten 3 000 keisersnitt, viser at 21,4 % av kvinnene hadde en eller flere komplikasjoner under og/eller etter inngrepet, skriver Folkehelseinstituttet. Forskerne mener imidlertid tallet kan være høyere, siden de ikke har tatt for seg komplikasjoner som er oppstått etter at kvinnen er utskrevet fra sykehuset, eller ved eventuelle senere svangerskap.

Jo senere jo verre

Blodtap og/eller blodoverføring utgjør 8,6 % av komplikasjonene, og er dermed det som oppstår oftest, etterfulgt av komplikasjoner under operasjonen. Jo større livmorhalsøkning, jo større er risikoen for komplikasjoner. Studien viser at risikoen for komplikasjoner under operasjonen, blodtap, livmorhalsbetennelse og total komplikasjonsrate er absolutt størst ved 9 eller 10 centimeter livmorhalsåpning. Dersom keisersnittet var planlagt minst åtte timer på forhånd ble det mindre komplikasjoner (16,3 %) enn dersom det ikke var planlagt.

Store forskjeller

Det er imidlertid stor forskjell mellom sykehusene, og andelen keisersnitt varierer fra 6 % ved noen fødesteder, til helt opp til 20 % ved andre. Den store variasjonen mellom fødeavdelingene var noe av bakgrunnen for Legeforeningens første gjennombruddsprosjekt i 1998. Målet var blant annet å redusere denne variasjonen, finne årsaker til hvorfor man tar keisersnitt, og medvirke til at indikasjonene for keisersnitt er medisinsk korrekte. 27 fødeavdelinger deltok i prosjektet, og et doktorgradsarbeid om dette pågår fremdeles.

Keisersnitt utgjorde i 2002 15,8 % av alle fødsler, mot 2 % i 1967.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media