Nytt om navn

Artikkel

Svensk pris til norsk professor

Foto K. Ruona

Professor Sten Eirik Jacobsen (f. 1961) ved universitetet i Lund er tildelt den prestisjetunge Göran Gustafsson-prisen. Dette er Sveriges største nasjonale pris for naturvitenskapelig forskning og deles ut til forskere innen matematikk, fysikk, kjemi, molekylærbiologi og medisin. Foruten en personlig pris på 100 000 svenske kroner får hver prisvinner 4,5 millioner kroner til videre forskning, fordelt på tre år.

Den norske professoren får medisinprisen for sine studier om regulering av stamceller i blodet. Jacobsen er vitenskapelig leder for Centrum för stamcellsbiologi och cellterapi ved universitetet i Lund, og har publisert over 100 artikler innen cellebiologi, immunlogi og hematologi. Han har også fått en rekke vitenskapelige utmerkelser og har hatt referee-oppdrag i ledende biomedisinske tidsskrifter.

Lereim konstituert direktør

Inggard Lereim (f. 1941) er konstituert som administrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus. Lereim, som i dag er viseadministrende direktør, vil fungere i stillingen inntil en ny direktør er på plass. Lereim er ikke selv søker til stillingen.

Jean Delay-prisen til Steenfeldt-Foss

Foto Olav Olsen/SCANPIX

Psykiater Otto W. Steenfeldt-Foss (f. 1931) er tildelt den prestisjetunge Jean Delay-prisen for fremragende innsats for psykiatrien nasjonalt og internasjonalt, samt for sitt menneskerettighetsengasjement. Prisen er på 40 000 euro og deles ut av verdens psykiatriforening.

I begrunnelsen for tildelingen nevnes også Steenfeldt-Foss’ engasjement i tidligere Sovjetunionen, tidligere Jugoslavia og Tyrkia og Kina. Mens krigene fortsatt pågikk på Balkan, Sarajevo var beleiret og Serbia var under FN-sanksjoner, ledet han utvalgets arbeid for å bidra til å gjenopprette kontakten mellom legeforeningene i det tidligere Jugoslavia. Dette var et arbeid som krevde menneskelig innsikt, optimisme og pågangsmot.

Gjennom sin posisjon i verdens psykiatriforening har han de siste årene arbeidet med å avklare beskyldninger om misbruk av psykiatrien i Kina. I stedet for å skape konflikt mellom psykiatrien i Kina og Vesten har han medvirket til at den kinesiske psykiatriforeningen og verdens psykiatriforening skal samarbeide om et utdanningsprogram om etikk og menneskerettigheter i psykiatrien. Første del av samarbeidet startet i februar 2005.

Steenfeldt-Foss tok initiativet til og var første leder av Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter.

Tabuprisen til tre

Tre overleger ved Aker universitetssykehus har fått Tabuprisen for 2004. Gunnar Petter Henden (f. 1964), Trude Fixdal (f. 1964) og Haakon Aars (f. 1941) ved Klinikk for psykisk helse har fått prisen fra Rådet for psykisk helse for å ha brutt en negativ taushetskultur som råder i deler av psykiatrien.

«Tausheten har dessverre altfor ofte vært overdøvende. En slik taushet er forståelig. Det er vanskelig å kritisere et system man selv er en del av. Det utfordrer viktige kulturelle forhold som lojalitet og karrieretenkning,» skriver Rådet for psykisk helse.

Rådet mener det skal mot til å hevde at i dagens system er budsjettbalansen viktigere enn pasientenes behov, slik prisvinnerne har uttalt. Henden, Fixdal og Aars har også uttalt at pasienter skrives ut før de er friske nok til å klare seg selv, og at karriere og lojalitet oppover er blitt så viktig at det går på bekostning av fagtenkning og pasientbehandling.

Flere rapporter viser at psykisk syke ikke alltid får et tilfredsstillende helsetilbud. Tabuprisen er i år en anerkjennelse til personer som slåss for disse pasientenes rettigheter.

Anbefalte artikler