Norge i ammefronten

Alle de 17 føde- og barselsavdelingene som har oppnådd status som –Mor-barn-vennlig sykehus– det siste året ble feiret ved Rikshospitalet, hvor helsepersonell fra hele landet er samlet for anledningen. –The-Baby-Friendly Hospital Initiative– ble startet av Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (UNICEF) tidlig på 1990-tallet, og ble introdusert i Norge som Mor-barn-vennlig initiativ (MBVI) første gang i 1992. Målet var å snu en verdensomspennende nedadgående trend i amming.

Internasjonal innsats

Tabell
Illustrasjonsfoto WHO/P. Virot

Kjersti Fløgstad er generalsekretær i UNICEF Norge, og delte ut 17 FN-diplomer til avdelinger med MBVI-status.
- Norge er langt fremme når det gjelder amming, og etter etableringen av MBVI ble vi enda bedre, sier Fløgstad til Tidsskriftet.

Sammen med UNICEF-ambassadør Vendela Kirsebom Thommessen stod Fløgstad også for utnevnelsen av verdens første kompetansesenter for amming.
- Det er veldig hyggelig å være med på dette. Ildsjelene her i Norge er viktige også internasjonalt, for de bidrar med kompetanse og inspirasjon. På verdensbasis er det bare 39 % av barna som fullammes de første seks månedene, og mangel på amming er en medvirkende årsak til at 3 500 barn dør hver dag, sier Fløgstad.

Livsviktige dråper

Nasjonalt kompetansesenter for amming ble åpnet i 1999 av daværende generalsekretær i WHO, Gro Harlem Brundtland. Senteret, som ledes av Anne Bærug, driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk, både blant befolkningen og blant helsepersonell, nasjonalt og internasjonalt. Det fødes rundt 60 000 barn i Norge årlig, og 99 % av disse får morsmelk den første tiden etter fødselen. Ved ettårsalder ammes fremdeles rundt 40 %, noe som er en tredobling i forhold til for ti år siden. Studier har vist at 13 % av alle dødsfall blant verdens barn under 5 år kan forebygges dersom barna ammes, og i USA har man sett at dødeligheten er 21 % lavere første leveår blant barn som ammes.

Les mer:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media