Mor- og barnundersøkelsen inn i ny fase

Fra høsten vil det også være mulig å ta ut biologisk materiale til forskning.

Alle med interesse for å utnytte forskningsmulighetene kan søke om tilgang til data i henhold til gitte retningslinjer. Datautleveringer vil betraktes som delprosjekter. Søkeren må være tilknyttet en institusjon med kompetanse til å gjennomføre forskningsprosjekter, og som kan påta seg ansvaret for forskningen.

Den norske mor- og barnundersøkelsen er en studie av årsaker til sykdom hos mor og barn. Målet er å få 100 000 gravide og deres partnere til å delta i undersøkelsen. Det overordnede målet med undersøkelsen er å kunne forebygge helseskade hos mor og barn.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media