- Må stanse ulovlig xenotransplantasjon

Xenotransplantasjon er bare lovlig i strengt kontrollerte studier, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Nylig har eksperimenter vist at transplantasjon av organer fra genmanipulerte griser til bavianer kan gi relativt gode resultater, noe som gir håp for fremtidig transplantasjon av organer fra gris til menneske.

Risikabelt

Til tross for at xenotransplantasjon foreløpig kun skal foregå i henhold til strenge prosedyrer og retningslinjer, er praksisen ikke uvanlig i enkelte land, mener WHO. Disse landene mangler oversikt over hva som foregår, og materialer og prosedyrer er ikke kvalitetssikret. Den største risikoen ved slike transplantasjoner er overføring av sykdom fra dyr til mennesker.

Må stanses

Verdens helseorganisasjon er bekymret for følgene, og sier praksisen må stanses. Det understrekes at problemet angår hele verden i og med migrasjon mellom de aktuelle landene. Nylig samlet var en gruppe internasjonale eksperter samlet i regi av WHO for å finne ut hvordan man kan hjelpe landene der dette foregår til å implementere et strengere regelverk, samtidig som forskningen på feltet kan fortsette. Ekspertgruppen konkluderte med at samtlige land må stramme grepet og sørge for at den ulovlige praksisen opphører.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media