Legemiddelkostnadene fordoblet på 10 år

Angitt i apotekenes utsalgspris (AUP) ble det omsatt immunsuppressive midler til behandling av blant annet leddgikt og andre immunsykdommer for over 700 millioner kroner, ifølge fersk statistikk fra Folkehelseinstituttet. Det tilsvarende tallet i 2003 var drøyt 430 millioner kroner, mens det i 2000 var på snaut 140 millioner kroner.

– Økningen skyldes at det er kommet nye legemidler som brukes til behandling av blant annet leddgikt, og som er beregnet for pasienter som ikke får god nok effekt av andre medikamenter, sier seniorrådgiver Solveig Sakshaug ved Folkehelseinstituttet.

Jevn økning

Totalt ble det omsatt legemidler for i underkant av 16 milliarder kroner i 2004. Det vil si at hver og en av oss brukte 3 450 kroner på medisiner i fjor, en økning på 7,7 % fra året før. Tallene viser at legemiddelkostnadene er mer enn fordoblet de siste ti årene.

Atorvastatin på topp

Reseptbelagte legemidler utgjorde 80 % av omsetningen i definerte døgndoser (DDD) og rundt 90 % av omsetningen i kroner i 2004. Reseptfrie legemidler utgjorde 20 % av omsetningen, og målt i DDD økte dette salget med 6 %. Legemidler med virkning på nervesystemet selger aller mest, og utgjorde til sammen drøyt 20 % av den totale AUP-omsetningen i fjor. Legemidler til behandling av hjerte- og karsykdommer utgjorde 17 % av omsetningen.
Det mest solgte enkeltmedikamentet, målt i AUP, er atorvastatin, med en omsetning på drøyt 500 millioner kroner. Målt i DDD ligger acetylsalisylsyre på topp, med 98 millioner doser.

Mindre østrogen

Bortsett fra for immunsuppressive midler er det i de fleste andre legemiddelgruppene kun vært en moderat vekst i omsetningen i 2004. Salget av COX-2-hemmere økte med 8 %, salget av antibiotika er stabilt, og salget av østrogenholdige preparater er redusert med 13 % siden 2003.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media