Kritiserer tidsskriftenes bånd til industrien

Det er tidligere BMJ-redaktør Richard Smith som fyrer av denne kraftsalven i en artikkel i det fagvurderte nettidsskriftet PLOS Medicine.

Studier sponset av industrien

Det store problemet, ifølge Smith, er at medisinske tidsskrifter publiserer studier sponset av industrien, og i etterkant tjener store penger på å selge særtrykk av artiklene. Han er ikke like kritisk til annonser. - Reklame blir ikke vurdert å ha samme troverdighet som publiserte studier, påpeker Smith.

- Randomiserte kontrollerte studier derimot, blir vurdert som det beste innen kunnskapsbasert medisin. Basert på flere artikler hevder Smith at de aller fleste av legemiddelutprøvningene som publiseres taler til fordel for medikamentet.

- Ikke publiser legemiddelutprøvninger

Smith tar til ordet for mer offentlig finansiering av legemiddelutprøvninger. Han mener også at medisinske tidsskrifter bør gå så langt som til ikke å publisere artikler basert på denne typen studier. - Protokoller og resultater må gjøres tilgjengelige på åpne nettsider, og tidsskriftenes rolle bør bli å beskrive disse kritisk, ifølge Smith. Dette er i tråd med initiativet fra redaktører i ledende medisinske tidsskrifter.

I artikkelen lister Smith opp teknikkene industrien bruker for å få fagvurderte tidsskrifter til å publisere artikler der deres legemiddel kommer positivt ut. Blant annet hevder han at medikamentene ofte testes mot lavere eller høyere doser av tilsvarende behandling fra et annet selskap. På denne måten fremstår deres medikament som mer virksomt og mindre skadelig.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media