Individuell refusjon for COX-2-hemmere

Fra 1. mai kunne COX-2-hemmere ikke lenger refunderes etter blåreseptforskriftens § 9. Gyldige resepter skrevet ut før 1. mai vil bli refundert én gang frem til 1. august 2005.

Trygdeetaten kan nå innvilge individuell refusjon for COX-2-hemmere etter blåreseptforskriftens § 10a, melder Rikstrygdeverket.

Mer informasjon:

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.