- Ikke straff Ungarn-studentene for likhandel

Det mener Statens helsetilsyn, som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har sett på hvoran bestemmelsene om nekting og tilbakekalling av autorisasjon blir tolket og praktisert.

Antydet konsekvenser

Det var i slutten av april det ble avslørt i media at norske medisinstudenter ved Universitetet i Debrecen i Ungarn skal ha kjøpt likdeler ulovlig fra ansatte ved universitetet.
Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen har antydet at det kan få konsekvenser for studentene når de søker om lisens i Norge. President i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke tar sterkt avstand fra studentenes handlinger, og mener oppførselen er fullstendig uakseptabel. Han har aldri hørt om noe lignende før. Legeforeningen har imidlertid villet vente med å ta stilling til eventuelle konvekvenser til den ungarske politietterforskningn er klar.

Overreaksjon

Helsetilsynet konkluderer imidlertid med at praksisen ikke bør få negative konsekvenser for studentene. Det påpekes at handelen med lik og likdeler som er avdekket er totalt uakseptabel og moralsk forkastelig, og kan bidra til å svekke folks tillit til både studentene og helsetjenesten generelt. Helsetilsynet mener likevel at det som er skjedd skyldes ukloke og uetiske valg gjort av overivrige medisinstudenter, som ikke har tenkt over konsekvenser av handlingene. Å nekte studentene turnuslisens anses derfor som en overreaksjon fra myndighetenes side.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media