- Helsepersonell viktige for røykerne

Verdens røykfrie dag er blitt markert i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) siden 1988, og i år har WHO valgt å rette fokus mot helsepersonells viktige rolle i kampen mot røyking.

– Helsepersonell når ut til en stor andel av befolkningen og har muligheten til å hjelpe mennesker til å forandre vanene sine. De kan gi råd, veiledning og svare på spørsmål rundt konsekvenser av røyking, de kan hjelpe pasienter til å slutte med å røyke, og advare barn og voksne mot farene ved tobakk, mener WHO.

Mer på banen

Også Sosial- og helsedirektoratet er opptatt av helsepersonells rolle når det gjelder røyking, og ser at de kommer stadig mer på banen når det gjelder hjelp til røykeslutt.

– Det er en positiv utvikling, men det kan bli enda bedre, sier avdelingsdirektør Kari Huseby i Sosial- og helsedirektoratet.

Derfor vil direktoratet sørge for at helsepersonell blir mer bevisste på sin betydning som rollemodell og det ansvaret de har i forhold til tobakksforebygging. De vi også sørge for at flere nordmenn oppsøker profesjonell hjelp for å klare å slutte å røyke.

Rådgivning hjelper

– En svensk rapport fra 2004 viser at hele 5 % klarer å slutte å røyke etter bare kort individuell rådgivning. Det vil si at hvis alle de 100 000 i Norge som ønsker å slutte innen kort tid, får råd om det hos for eksempel lege, tannlege eller jordmor, vil 5000 av dem bli røykfrie, skriver direktoratet på sine hjemmesider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media