Godt liv også etter endetarmskreft

Det konkluderer overlege Marianne Grønlie Guren med i doktoravhandlingen Endetarmskreft – livskvalitet og bivirkninger forbundet med strålebehandling og kirurgi. Guren har blant annet fulgt opp 42 pasienter som fikk strålebehandling for endetarmskreft. Pasientene hadde en gjennomsnittsalder på 67 år og ble behandlet på Radiumhospitalet i perioden 1998-2002. Ved slutten av behandlingen hadde en del pasienter diaré, og flere opplevde tretthet, redusert appetitt og næringsinntak, og lett vekttap. Men alle bivirkningene viste seg å være forbigående, og de fleste var bedre etter 4-6 uker.

Tabell
Endetarmskreftpasienter endrer forventningene til livet, og har relativt god livskvalitet etter endt behandling. Illustrasjonsfoto

Etterkontrollstudie

Det ble også observert forstyrrelser av vitamin B12 i blodet, og hos mannlige pasienter ble det observert forstyrrelser i kjønnshormonene. Disse funnene mener Guren bør følges opp i videre studier.

- Vi vet ikke om disse forstyrrelsene retter seg etter hvert. Til høsten setter vi derfor i gang en nasjonal studie der vi vil etterkontrollere pasienter som har fått strålebehandling for endetarmskreft, sier Guren.

Godt liv etter kirurgi

Av de rundt 1 000 personene som rammes av endetarmskreft årlig, er den viktigste behandlingen kirurgi. Guren gjorde også en større tverrsnittstudie hvor hun sammenlignet livskvalitet og funksjon hos 319 pasienter som var operert med lav fremre eller abdominoperineal reseksjon. Resultatene viser at pasienter med bevart endetarmsfunksjon hadde større problemer med inkontinens dersom tarmen var skjøtet lavt nede. Selv om inkontinens for avføring var assosiert med lavere livskvalitet, hadde pasienter med lav skjøt noe bedre livskvalitet enn de som hadde stomi.

Glad de lever

Noen pasienter hadde gjennomgått både strålebehandling og omfattende kirurgi, hvor også urinblæren var fjernet. Men også disse pasientene rapporterte god livskvalitet, til tross for at de hadde to stomier og redusert seksuell funksjon.

- Det var interessant å se at disse pasientene som har gjennomgått omfattende behandling og har to stomier likevel har god livskvalitet. Også tidligere studier har vist at pasienter kan endre sine forventninger til livet, og at evnen til å tilpasse seg er stor. Det kan se ut som kreftpasienter som har gjennomgått tøff strålebehandling synes tross alt synes de er heldige som lever, sier Guren.

Marianne Grønlie Guren disputerte 31. mars 2005 ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen utgår fra Onkologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, og Fagområde Klinisk kreftforskning, Radiumhospitalet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media