Gigantkunstverk ved Rikshospitalet

Både sykehusansatte, kunstnere, forfattere og barnehagebarn har hver på sin måte bidratt til en utstilling i Glassgata på Rikshospitalet. Alt fra gipsskulplturer og fotografier, til små tekster og lydsnutter skal formidle budskapet om hvor viktig god håndhygiene er. Initiativtaker er avdelingsleder ved Avdeling for sykehushygiene, Egil Lingaas.

Tabell
Gipshendene er Nikolai Blumenthals tolkning av ordene tillit, sårbarhet, omsorg, nærhet og hender. Foto M. Loraas

Stort mål

- Budskap om håndhygiene kan lett bli både moraliserende og negativ, men ved å benytte kunst som kommunikasjon får budskapet en positiv formidling. I tillegg benyttes noen av Norges fremste kunstnere, så vi håper vi får en reduksjon av sykehusinfeksjoner etter denne kampanjen, sier Lingaas.

1001 hender

Utstillingen har fått navnet 1001 hender, og henspiller på et av hovedkunstverkene som er laget av ansatte ved sykehuset. 1 430 ansatte har kopiert sine egne hender i kopimaskin, og 1001 av disse er hengt opp på et gigantisk lerret som er 19 meter høyt og 4 meter bredt. Flere forfatterne, blant dem Arne Berggren, har skrevet små tekster som kan leses på ulike steder i Glassgata. I en lyddusj kan du høre forfatteren Hanne Ørstavik lese en av sine tekster.

Temautstillingen, som varer til 30. juni, er først og fremst rettet mot de ansatte, og mot pasienter og pårørende. Men også folk flest kan ta turen til Rikshospitalet, og vil bli informert om dette på Oslo-trikken de nærmeste dagene. Utstillingen vil være tilgjengelig ut juni.

Tabell
Caroline Roka er kunstneren bak bildet Sort hånd. Foto M. Loraas

Hygienekampanje

Helsepersonell vasker hendene 5-30 ganger per arbeidsdag, og prosedyren varer i gjennomsnitt 6-24 sekunder. Dette er ifølge eksperter for sjeldent og for kort. Hvert år rammes 45 000 nordmenn av sykehusinfeksjoner. I fjor vår ble det lansert en handlingsplan for forebygging av sykehusinfeksjoner med mål om en markant reduksjon i sykehusinfeksjoner innen 2006, i regi av Folkehelseinstituttet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn. Folkehelseinstituttet har også utarbeidet en nasjonal veileder om håndhygiene.

Se flere bilder fra utstillingen ved Rikshospitalet

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media