Essaykonkurranse om legerollen

Legerollen har endret seg sterkt i løpet av ganske få år. På hvilke måter påvirker det legegjerningen? Et 125-årsjubileum kan være et passende tidspunkt å reflektere over dette. Ofte vil konkrete og praktiske erfaringer være et godt utgangspunkt for et essay.

De beste manuskriptene vil bli premiert og publisert i Tidsskriftet. Artiklene bør være på 1 500 til 2 000 ord, det vil si 2–3 sider i Tidsskriftet.

Manuskripter sendes inn på vanlig måte via Manusnett, men kan også mottas som brev til Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo eller e-post til tidsskriftet@legeforeningen.no innen 1. september 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media