Bedrer WHO-samarbeidet mot nye smittefarer

Det gamle helsereglementet fra 1969 omfattet bare tre sykdommer (kolera, pest og gulfeber) og var derfor ubrukelig mot nye helsetrusler som SARS og fugleinfluensa. Vedtaket ble gjort på det 58. møtet i Verdens helseforsamling, som nå pågår i Genéve.

Åpenhet og støtte

Tabell
Det 58. møtet i Verdens helseforsamling har vedtatt nye regler for å begrense smittespredning på tvers av landegrenser. Foto P.Virot/WHO

Det nye helsereglementet pålegger landene å melde fra tidlig til WHO om hendelser som kan utvikle seg til å ha betydning for internasjonal folkehelse. Dermed kan landene og WHO sammen vurdere hvor alvorlig hendelsen er og om det er nødvendig med internasjonale tiltak. Samtidig forplikter helsereglementet WHO og landene til å støtte et land som opplever en epidemi slik at den kan stoppes før den spres internasjonalt. Reglementet lager kjøreregler for å sikre balanse mellom de tiltak som er nødvendige for å stoppe epidemier og behovet for å fortsette internasjonal handel og reising. Landene har ikke lov å iverksette unødvendige tiltak som kan skade andre land.

Må lage nye forskrift

Norge har, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet, deltatt aktivt i forhandlingene med representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Dette er en milepæl for internasjonalt smittevern. Nå har vi et sterkt juridisk rammeverk for å bekjempe spredningen av smittsomme sykdommer over grensene, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

Departementet vil starte arbeidet med å tilpasse norsk regelverk til det nye helsereglementet. Med hjemmel i smittevernloven vil det bli utarbeidet en egen forskrift som vil sikre gjennomføring av forpliktelsene i reglementet i Norge.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media