Vil arbeide for gode helsetjenester i Europa

Daniel Mart fra Luxembourg ble valgt til leder i Comité Permanent des Médecins Européens (CPME), den europeiske legeforeningen. Hans Kristian Bakke ble valgt til visepresident. Valget ble avholdt 9. april.

Trygghet over grensene

Hans Kristian Bakke har vært styremedlem i CPME i to perioder siden 2002, og var én av tre kandidater til presidentvervet. Daniel Mart fra Luxembourg gikk imidlertid av med seieren, og overtar for svenske Bernhard Grewin 1. januar 2006. Hans Kristian Bakke ble sterkt oppfordret av de andre medlemmene til å stille til valg som visepresident, og samme dato tiltrer han dette vervet for en periode på to år.

- Det blir et svært interessant og spennende oppdrag. Som visepresident har man en sentral posisjon og større innflytelse. Denne muligheten vil jeg blant annet benytte til å arbeide for gode og trygge helsetjenester i Europa, også når profesjonen og pasientene krysser grenser, sier Bakke til Tidsskriftet.

Bedre samarbeid

Han sier CPME er på vei inn i en viktig organisasjonsdebatt som dreier seg om et bedre samarbeid med de ulike legeorganisasjonene.

- De fleste spesialitetene, allmennlegene, overlegene og så videre, har sin egen europeiske organisasjon. Det debatteres nå hvorvidt flest mulig av disse bør samles inn mot, eller inn i, CPME. En klar fordel med det vil være at legene kan snakke med én stemme mot EU-systemet, og at innsatsen kan rettes mot én forening, sier Bakke.

Medlemmer fra 25 land

Comité Permanent Des Médecins Européens/Standing Committee of European Doctors (CPME) er en medlemsorganisasjon for legeforeningene i Europa, og har medlemmer fra 25 land i EU og EØS. CPME jobber opp mot EU-kommisjonen og EU-parlamentet om saker knyttet til regulering av helsetjenester og helserpersonell i Europa. Den siste tiden har blant annet tjenestedirektivet og arbeidstidsdirektivet stått på dagsorden, i tillegg til arbeidet med å innlemme medlemsorganisasjonene fra de 10 nye EU-landene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media