Trenger frivillige fastleger

Har du mange eldre eller kronisk syke pasienter? Henviser du ofte til spesialist? Fastlegenes elektroniske pasientjournal (EPJ) inneholder mye verdifull informasjon, både om pasienter og leger, som kan brukes til å lage god nasjonal helsestatistikk. Det konkluderte Statistisk sentralbyrå (SSB) med i 2001 da de avsluttet pilotprosjektet SEDA - Sentrale elektroniske data fra allmennlegetjenesten.

Trenger 100 frivillige

Nå skal prosjektet videreføres, og SSB trenger 100 frivillige fastleger fra hele landet som kan gå med på å gjøre pasientjournalene tilgjengelig for statistikkuttrekk.

- Vi startet det nye prosjektet i fjor sommer. Nå er vi kommet så langt at vi vil rekruttere et representativt utvalg leger som kan stille pasientjournalene sine til disposisjon, sier seniorrådgiver i SSB og leder for prosjektet, Nina Brøyn, til Tidsskriftet.

- Viktig for legene

Dataene mener hun vil være viktige for forskningsmiljøene, men også for legene selv. Det mener også kommunelege Anders Grimsmo, som sammen med Kjell Maartmann-Moe er oppnevnt som Legeforeningens representanter i arbeidsgruppen for prosjektet.

- Jeg oppfordrer fastlegene til å bli med i prosjektet. Statistikken vil bli viktig for dem på lang sikt. De kan få god oversikt over egen praksis, og samtidig ha mulighet til å sammenlikne med kolleger. Det blir blant annet et viktig hjelpemiddel i kvalitetsforbedring, og gir bedre mulighet til å planlegge egen praksis, sier Grimsmo til Tidsskriftet.

Han mener det også er viktig at allmennpraksis settes på dagsorden på denne måten.
- Allmennpraksisen lever en ganske anonym tilværelse i forhold til leger i sykehus og spesialisthelsetjenesten. SEDA vil bidra til å vise hvor viktig vår tjeneste er, sier han.

Helt anonymt

Brøyn understreker at dataene er anonymisert, slik at ingenting kan spores tilbake til pasientene eller legene. Legeidentiteten er pseudonymisert slik at legen kan få tilbake sine egne data i bearbeidet form.

- Legene som blir med vil få tilsendt et program som med enkle grep vil kunne hente ut anonymiserte data. Alt legen trenger å gjøre er å gi sin godkjenning, og ellers bare fylle ut journalene på vanlig måte, sier Brøyn.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som er oppdragsgiver for prosjektet, som har en prislapp på rundt 3,3 millioner kroner. SSB er nøytral tredjepart og vil sørge for at dataene behandles etter deres retningslinjer, utelukkende for statistikkformål.

- SEDA skal ikke brukes til kontroll av legene - kun til kvalitetsutvikling og helsestatistikk. Det er forutsetningen for hele prosjektet, forsikrer Brøyn.

Les mer:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media