Tove Strand ny Ullevål-direktør

Tove Strand (f. 1946) tar over direktørstolen etter Helge J. Kjersem, som har hatt stillingen de siste fire årene. I en overgangsperiode har Inggard Lereim vært konstituert direktør, men fra 1. juni er den nye sjefen ved Ullevål universitetssykehus på plass.

Lang og bred erfaring

Strand kommer fra stillingen som direktør i NORAD, hvor hun har vært i åtte år.

- Sykehusets styre er svært tilfreds med å få Strand som ny leder av sykehuset. Hun har en meget lang og bred erfaring bak seg som leder, og har dessuten også tidligere erfaring fra sykehusledelse, uttaler styreleder Gro Balas i en pressemelding.

Statsråd og direktør

For Tove Strand har blant annet vært assisterende direktør ved Rikshospitalet fra 1982-1986. Hun har også vært statsråd i to perioder, både sosialminister (1986-1989) og arbeids- og administrasjonsminister (1990-1992). Hun har vært direktør i Norges forskningsråd, og hatt en rekke tillitsverv.

Pasienter og forskning

Strand sier hun gleder seg til å ta fatt på den nye jobben, selv om hun måtte tenke seg godt om da forespørselen kom. Hun sier at hun alltid har hatt et forhold til helsesektoren, og har planene klare for sykehuset fremtid.

- Vi skal sette tjenestetilbudet til pasientene i sentrum. Det omfatter både det medisinske, det pleiefaglige og all den servicen som skal ligge rundt, sier hun i et lengre intervju på sykehusets nettsider.

Strand understreker behovet for at ulike funksjoner jobber i lag, og sier det er nødvendig å bruke forskningsbasert kunnskap i den daglige arbeidet.

- For å være i front i tiden fremover må Ullevål fortsette satsingen på forskning, utvikling og undervisning, sier Tove Strand.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media