Tja til legemiddelreklame

I en landsdekkende undersøkelse Norstad har utført på oppdrag fra Pfizer Norge AS svarer 41 % av de spurte at de er helt eller delvis enig i at det bør være lov med slik reklame. Men et flertall av befolkningen, 53 %, vil likevel opprettholde dagens reklameforbud mot medisiner på resept.

Informasjon uten reklame

65 % av de spurte mener at legemiddelfirmaene bør få lov til å informere publikum om sykdom og behandlingsmuligheter uten å reklamere for enkeltmedisiner. 999 nordmenn deltok i undersøkelsen.

- Myndighetene bør åpne opp for generell og produktuavhengig informasjon fra - og i samarbeid med - legemiddelprodusentene. Politikere og myndigheter har i lang tid oppfordret folk til å ta ansvar for egen helse. Befolkningen har tatt utfordringen, og forholder seg ikke lenger passivt til informasjon fra myndigheter og helsepersonell alene. Pasienter søker og ønsker mye informasjon om sykdom, forebygging og behandling. En helt naturlig konsekvens er at befolkningen får bred tilgang til informasjon, sier Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt i Pfizer Norge AS.

- Lurespørsmål

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartmentet, Elisabeth Aspaker, er ikke imponert over spørreundersøkelsen.

- Jeg reagerer litt på måten spørsmålene er formulert på, og syns det tenderer til lurespørsmål. Det samme spørsmålet er stilt på to ulike måter, det ene med en litt mer ufarlig vinkel enn det andre. Dermed blir ikke svarene verken logiske eller troverdige, sier Aspaker til Tidsskriftet.

Samarbeid om informasjon

Hun legger til at det i Regjeringens legemiddelmelding er mange forslag til kommunikasjon med og informasjon til pasientene.

- Vi ønsker å samarbeide med legemiddelfirmaene for å finne måter de kan formidle balansert informasjon til pasientene på, via produsentuavhengige aktører. Å gi legemiddelfirmaene noen mulige måter å omgå forbudet på, har vi ingen planer om, sier Aspaker.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media