Tidsskriftets beste oversiktsartikkel

Prisen for beste oversiktsartikkel i Tidsskriftet ble utdelt for første gang i 2001, men er ikke blitt utdelt flere ganger før nå. Formålet med prisen er å påskjønne dem som tar på seg oppgaven med å skrive oversiktartikler, en faglitterær sjanger som er svært populær blant Tidsskriftets lesere.

Hard konkurranse

Tabell
Fire av de fem forfatterne var til stede på Soria Moria for å ta imot prisen for beste oversiktsartikkel 2004.
Foto Eline Feiring

Juryen har bestått av professor Karen Helene Ørstavik, turnuslege Ragnhild Øydna Støen og medisinsk redaktør Petter Gjersvik, som har vurdert nærmere 50 artikler publisert i 2004. Seks av artiklene var med i finalerunden, men juryen landet til slutt enstemmig på artikkelen Infeksjoner ved bitt, som stod på trykk i Tidsskriftet nr. 24/2004. Forfatterne er Sheraz Yaqub, Jørgen V. Bjørnholt, Kjell B. Hellum, Martin Steinbakk og Asle E. Enger ved Akershus Universitetssykehus.

Relevans og kvalitet

Ved bedømmelsen har juryens lagt særlig vekt på artikkelens systematikk og kildehåndtering, innholdets relevans for Tidsskriftets lesere, disposisjon, fremstillingsform og lesbarhet og på illustrasjonsbruken.

- Vinnerartikkelen er klinisk orientert og har interesse for mange leger, særlig allmennleger i legevaktstjeneste. Bittskader fra dyr er en ikke uvanlig årsak til legevaktsbesøk, men kunnskap om bittassosierte infeksjoner er vanskelig tilgjengelig og er tidligere ikke omtalt i Tidsskriftet. Artikkelen er velskrevet og godt disponert og inneholder klare og instruktive råd om hvordan slike skader skal håndteres. Artikkelen bygger på relevante og aktuelle referanser fra ledende utenlandske fagtidsskrifter. Artikkelen er en oppfølging av forfatternes kliniske erfaringer i forbindelse med det første kjente tilfelle i Norge av tularemi etter kattebitt, publisert i samme nummer av Tidsskriftet, sier Petter Gjersvik.

Oppnådde målet

Prisvinnerne er både overrasket og fornøyde med tildelingen.
- Det er veldig gøy at artikkelen blir tatt godt i mot, og at flere har funnet temaet nyttig. Det viktigste for oss er at vi nådde frem med budskapet, og at arbeidet blir satt pris på, sier Sheraz Yaqub.

Bittskader er noe man møter på ofte i allmennpraksis, og mange leger har behov for å vite mer om temaet.
- Målet vårt var å gjøre et komplisert felt til noe forståelig, og det er vi glad for at vi har klart, sier Jørgen V. Bjørnholt.

Prisen, som er på 30 000 kroner, ble delt ut på Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo i går, hvor Tidsskriftets faglige medarbeidere var samlet.

Hederlig omtale

I konkurransen om den beste oversiktsartikkelen fikk Rigmor Austgulen hederlig omtale for sin artikkel Ny kunnskap om mekanismer bak preeklampsi, som stod på trykk i Tidsskriftet nr. 1/2004. Det samme gjorde Sverre Rørtveit og Eivind Meland for sin artikkel Utplassering av hjartestartarar – nyttar det? i Tidsskriftet nr. 3/2004.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media