- Tenåringer kan behandles for amblyopi

Det antyder en amerikansk studie utført av Pediatric Eye Disease Investigator Group (PEDIG), publisert i april-utgaven av Archives of Ophthalmology. 507 barn i alderen 7-17 år, alle med ensidig synssvekkelse (amblyopi), deltok i studien. Barna fikk 2-6 timers lappebehandling per dag i tillegg til briller og synstrening. Barna i alderen 7-12 år fikk i tillegg atropinsulfat øyedråper. Kontrollgruppen fikk kun briller og ingen behandling.

Betydelig synsbedring

Forskerne definerte en synsbedring som muligheten til å lese minst to linjer lenger ned på synstavlen med det svekkede øyet. Resultatene viste at 53 % av barna i alderen 7-12 år, som fikk briller, lappebehandling, øyedråper og synstrening oppnådde denne forbedringen, mens 25 % i gruppen som kun fikk briller opplevde bedring. For barna mellom 13-17 som fikk briller og lappebehandling, opplevde 25 % synsbedring, mens 23 % av barna som kun fikk briller opplevde det samme. I denne aldersgruppen fikk imidlertid 47 % av barna som ikke tidligere var blitt behandlet for amblyopi, synsbedring, sammenlignet med 20 % i kontrollgruppen. De færreste av barna oppnådde likevel optimalt syn (20/20).

Uenighet om aldersgrense

Amblyopi rammer ifølge tidligere undersøkelser mellom 2 og 5 % av befolkningen. Barn med påvist amblyopi behandles vanligvis før skolealder. Enkelte øyeleger mener behandling etter sju års alder ikke har noen effekt, mens andre setter grensen ved ti års alder.

- Vår studie viser at alder alene ikke bør brukes som en faktor for å bestemme hvorvidt et barn skal behandles for amblyopi. Muligheten for en vellykket behandling stopper ikke ved tidlig skolealder, sier en av forfatterne, Mitchell M. Scheiman, ifølge National Institutes of Health.

Oppfølgingsstudie

Forskerne understreker at det er usikkert om synsbedringen er varig, eller om den vil gå noe tilbake etter avsluttet behandling. Man planlegger derfor en oppfølgingsstudie.

I Norge fanges enventuelle synssvekkelser opp ved den obligatoriske visusundersøkelsen ved fireårskontrollen, og behandlingen starter umiddelbart. Det diskuteres også hvorvidt undersøkelsen kan flyttes til skolestartundersøkelsen ved femårsalderen, noe det er delte meninger om.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media