Styrker tilbudet for dobbeltdiagnose rus og psykiatri

Helse Øst RHF ønsker å stimulere utviklingen av tjenestetilbudet til pasienter med samtidig alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusmisbruk. På bakgrunn av dette har Sykehuset Innlandet HF, Sanderud, fått i oppdrag å etablere et regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri. Senteret skal fokusere på klinisk metodeutvikling, kunnskapsoppbygging og informasjonsformidling, skriver det regionale helseforetaket i en pressemelding.

Nettverk

Etableringen av kompetansesenteret er organisert som et prosjekt over to år, og det skal være i permanent drift fra 1. januar 2007. Psykiater Helge Haugerud er prosjektleder, og sammen med prosjektkonsulent Gunn Hauge Holthe utgjør de de to heltidsansatte ved senteret. Senteret har etablert en styringsgruppe sammensatt av fagpersoner innen regionen. I tillegg er det pekt ut en nettverkskontakt fra hvert helseforetak som inngår i prosjektgruppen. Nettverkskontaktene vil være stedlige representanter for senteret og skal stimulere fagutvikling i eget helseforetak. Kliniske enheter fra helseforetakene inngår også i dette nettverket.

Utvikler kunnskapsdatabase

Prosjektplanen er iverksatt og allerede nå i 2005 skal senteret fordele midler til prosjekter som skal komme pasientgruppen til gode. For 2005 er det bevilget 5 millioner kroner til etablering av kompetansesenteret. Sentralenheten skal ha ansvar for å etablere og drifte en kunnskapsdatabase som gjøres tilgjengelig for fagfeltet. I tillegg skal senteret etablere et IT-basert informasjons- og kommunikasjonssystem.

Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri, Helse Øst RHF, ble offisielt åpnet 14. april på Hamar.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media