- Screening for aortaaneurisme redder liv

I en dansk studie publisert i siste utgave av BMJ ble nærmere 13 000 menn i aldersgruppen 64-73 år inkludert. Halvparten gjennomgikk abdominal ultralydundersøkelse, mens andre halvparten var kontrollgruppe. Av mennene som gjennomgikk screening hadde 4 % aortaaneurisme. I screeninggruppen ble det gjennomført 75 % færre akutte operasjoner for aortananeurisme enn i kontrollgruppen. I screeninggruppen var det 9 dødsfall relatert til aortaaneurisme i løpet av oppfølgingsperioden på 52 måneder, mens det i kontrollgruppen var 27 dødsfall.

Studien konkluderer med at man må screene 352 menn for å redde ett liv, og at mortaliteten reduseres med 67 %.

Nylig viste også en australsk studie, omtalt i Tidsskriftet, at screening kan redusere dødeligheten ved abdominalt aortaaneruisme.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media