Ortopeder får flest klager

Tall fra Norsk Pasientskadeerstatnings (NPE) årsmelding viser at saker knyttet til ortopedi utgjør 38 % av klagesakene, mens onkologi utgjør 11 %. Fødsel, nevrologi og gastroenterologisk kirurgi utgjør hver rundt 5 % av klagesakene. I disse tallene er det kun tatt utgangspunkt i pasientens sykdomstilfelle, og ikke tatt hensyn til hvilken avdeling pasienten har vært innlagt på eller hvilken spesialitet legen har hatt.

For sen kreftdiagnose

Når det gjelder klager fordelt på diagnosegrupper ligger plager i forbindelse med behandling av skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet på topp med 40 %. Klager i forbindelse med kreftsykdom utgjør 14 %. I de fleste av kreftsakene klager pasientene på at diagnosen ble stilt for sent, eller at behandlingen kom i gang for sent.

Rekordmange klager

NPE hadde en rekordhøy saksmengde i 2004, med 3 150 saker. Det er en økning på 35 % fra året før. Ifølge NPE skyldes trolig ikke klageøkningen at kvaliteten på de norske helsetjenestene er blitt dårligere, men heller at ordingen er blitt bedre kjent blant publikum.

Flertallet får avslag

Nesten fire av ti får medhold i klagene, og over halvpartene av disse begrunnes med selve behandlingen. Det dreier seg da enten om svikt under behandlingen, resultater som ikke kan aksepteres, eller for sen eller mangelfull behandling. Til sammen ble det utbetalt 398 millioner kroner i erstatning i fjor, enten til pasienter eller til deres pårørende.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media