Ny adressat for legemiddelsøknader

Rikstrygdeverket har tilrettelagt for at søknader kan sendes direkte til legemiddelkontorene som behandler de aktuelle sakene.

Søknader fra lege på vegne av pasient om refusjon av utgifter til legemidler etter Folketrygdloven §§ 5-14 og 5-22, skal nå sendes direkte til legemiddelkontoret i eget fylke. Standard søknadsskjema (IA 05-14.05) skal benyttes.

Mer informasjon om endringen, samt adresser til legemiddelkontorene i hvert fylke finnes på trygdeetatens nettsider.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.