- For mange kvinner på medisinstudiet

- Vi ønsker å bremse tendensen til den økende andelen kvinner. Vi har derfor sendt brev til de fire medisinske fakultetene i Norge hvor vi ber dem se på markedsføringsstrategien, sier leder i Norsk medisinstudentforening (NMF), Torstein Schrøder Hansen, til Tidsskriftet.

Kan ikke bli skjevere

Ifølge Universitas har Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Tromsø den skjeveste fordelingen, med 65 % kvinnelige studenter. Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) har 62 % kvinneandel, mens Universitetet i Bergen har 60 %. Ifølge statistikksjef i Den norske lægeforening, Anders Taraldset, er prosentandelen ved medisinstudiet ved Universitetet i Oslo 65 %. Han sier til Universitas at dersom utviklingen fortsetter vil andelen ferdigutdannede kvinnelige leger passere 50 % i 2016.

- Vi har forståelse for at en jevn fordeling av kvinner og menn er best, men det er uheldig dersom kjønnsfordelingen blir så skjev at det går ut over studiet og læringsmiljøet, sier Schrøder Hansen.

- Positivt flertall

Leder av Legeforeningens likestillingsutvalg, Torunn Janbu, er helt uenig med medisinstuentene. Da hun studerte var det bare 20 % kvinner på medisinstudiet.

- At andelen nå har passert 60 ser jeg på som positivt. Vi trenger den studentfordelingen vi har nå for å oppnå likestilling i arbeidsmarkedet, hvor andelen kvinner er rundt 37 %. Jeg kan forstå Hansens argumentasjon om studiemiljø, men man er student i noen få år og yrkesaktiv i mange år, sier Janbu til Universitas.

Ikke gehør

Schrøder Hansen sier de godt kan godta en skjev kjønnsfordeling for å på sikt oppnå jevn fordeling i arbeidslivet.
- Men nå nærmer det seg 70 %, og vi er redd for at det kan bli skjevere. Vi ønsker ikke kvotering, men man kan heller jobbe mot en jevn fordeling i yrkelivet over en lengre periode, sier han.

Henvendelsen fra medisinstudentene er blitt tatt opp i Nasjonalt utdanningsmøte. De har ifølge NMF uttalt at de ikke anser dette som et problem, og derfor ikke vil foreta seg noe.

- Vi hadde håpet av fakultetene tok en bekymringsmelding fra studentene litt mer seriøst, men vi må bare ta avgjørelsen til etterretning, sier Hansen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media