Leger diskuterer Tidsskriftet

For at Tidsskriftet skal være troverdig for leserne, er det avgjørende med en faglig kvalitetssikring av innholdet. Alt som står på trykk skal ha gjennomgått en grundig vurdering, og til det trengs eksterne fagvurderere. Til sammen har rundt 250 leger sagt ja til denne oppgaven, alle med solid bakgrunn innen hvert sitt fagfelt.

Møtearena

Men også de mest erfarne legene trenger faglig og sosialt påfyll, og i dag og i morgen er 150 av fagvurdererne samlet på Soria Moria kurs- og konferansesenter i Oslo. På programmet står blant annet en presentasjon av hva rollen som faglig medarbeider innebærer. Deltakerne kan også lære noe om hvordan man håndterer interessekonflikter, hvordan man kommenterer medisinske nyheter og hvordan man skriver gode original- og oversiktsartikler.

En viktig jobb

- Det er spennende og viktig når enere innen ulike spesialiteter samles for å diskutere ikke bare eget område, men fag og fagutvikling generelt. De faglige medarbeiderne utgjør Tidsskriftets redaksjon og er avgjørende for bladets profil, troverdighet og anseelse, sier redaktør Charlotte Haug.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media