Lavt blodtrykk ved fødsel

Spesialist i barnesykdommer, Ragnhild Støen, ved St. Olavs hospital har i en doktoravhandling ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) sett på mekanismer for hvordan blodtrykk og blodstrøm reguleres i tiden etter fødsel hos griser. Det produseres og frigjøres mye nitrogenoksid i lungene hos nyfødte barn. Dette er avgjørende for normal blodstrøm og gassutveksling i lungene etter fødsel.

Men også i det store kretsløpet øker denne produksjonen rett etter fødselen. Det finnes mange studier rundt endringene av blodsirkulasjonen i lungene i forbindelse med fødsel, men lite om hva som skjer i blodsirkulasjonen ellers i kroppen.

Støen undersøkt det samme systemet for karutvidelse i det store kretsløpet for å se om det skjer forandringer også her.

- Nitrogenoksidsystemet ser ut til å være oppregulert rett etter fødsel i forhold til to uker senere. I tillegg fant vi at det skjer endringer i forholdet mellom to ulike signalveier for karutvidelse, nemlig nitrogenoksid og endotelderivert hyperpolariserende faktor (EDHF), i løpet av de første ukene etter fødsel, sier Ragnhild Støen til Tidsskriftet. Hun påpeker at flere studier må gjøres for å kartlegge den fysiologiske betydningen av funnene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media