Kjenner ikke til hjerteinfarktsymptomer

Det mener professor Jan L. Svennevig ved Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Det er en spørreundersøkelse MMI har foretatt på oppdrag fra Nasjonalforeningen for folkehelsen som avslører nordmenns manglende kunnskaper rundt hjerteinfarkt. 28 % kjenner ikke til noen symptomer eller tegn på infarkt, og 18 % vet ikke hva de bør foreta seg hvis de selv eller andre rammes.

Hvert år rammes 20 000 nordmenn av hjerteinfarkt.
- Mange liv kunne vært reddet, og svært mange ville ha begrenset skaden på hjertet dersom de hadde kjent tegnene og ringt 113 raskere. Folk må bli bevisst på betydningen av –den gyldne timen–, sier Svennevig til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

MMI-undersøkelsen viser at kvinner er mer opplyste enn menn når det gjelder symptomer på at noe er galt. Eldre personer, og personer med høyere utdannelse vet også mer enn yngre med lavere utdannelse. Aller minst vet personer under 25 år med lav utdannelse.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media