- Kalsium og vitamin D forbygger ikke brudd

Illustrasjonfoto

En randomisert kontrollert studie publisert i denne ukens BMJ konkluderer med dette etter å ha fulgt 3 300 britiske kvinner over 70 år med en eller flere risikofaktorer for lårhalsbrudd. Som risikofaktorer regnes blant annet tidligere brudd, lav kroppsvekt, røyking, og generelt dårlig helse.

Tilskudd eller kostholdsråd

Kvinnene ble delt i to grupper, hvor kvinnene i den ene gruppen fikk råd om hvordan de unngår fall, samt tilskudd av 1 000 mg kalsium og 800 IE (20 µg) vitamin D3 daglig. Kontrollgruppen fikk kun en brosjyre om kosthold, samt råd om hvordan de unngår fall. Kvinnene ble fulgt opp over en periode på gjennomsnittlig to år.

Ingen forskjell

I løpet av denne perioden var antall brudd lavere enn forventet i begge gruppene, men det var ingen forskjell mellom gruppene. Forskerne fant ingen bevis for at tilskudd av kalsium og vitamin D3 reduserer risikoen for benbrudd som følge av fall. Ei heller fant de bevis for bedret livskvalitet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media